Elysium Begravelsesopsparing 

Elysium Begravelsesopsparing er et tilbud om opsparing i en forening.
Det tilbydes alle personer over 18 år, som ønsker at sikre,
at der er økonomiske midler til egen begravelse/bisættelse.
Foreningen drives uden kommercielle interesser.  

Der kan indskydes op til kr. 35.000,00 på en spærret konto.
Der er ikke fradrag for indskud, men opsparingskontoen er fritaget for beskatning og betragtes ikke som formue. Opsparing i Elysium har ingen indflydelse på tildeling af offentlige ydelser som f.eks. hjemmehjælp eller huslejetilskud. 

Hvordan bliver man medlem?
Folderen kan rekvireres i vores forretning.Når den er udfyldt sendes den til Danske Bedemænd, Engelsborgvej 52, 2800 Kgs. Lyngby. De modtager herefter tilmeldingsblanket samt yderligere infomation om Elysium. 

Hvor meget skal man indbetale?
Medlemskabet er registreret, når 1. indskud har fundet sted. Det skal være på min. 500 kr. Efterfølgende indskud skal være på min. 300 kr. I alt kan der højst indskydes 35.000 kr. Efter 1. indskud tilsendes medlemsbevis. 

Skal der betales skat?
Nej. Indestående på opsparingskontoen er fritaget for beskatning og betragtes ikke som formue. Der er ikke fradrag for indskud. I forbindelse med udbetaling, indgår beløbet i dødsboet på linje med andre begravelsestilskud.
Elysium er godkendt af Told- og Skattestyrelsen. 

Har indskuddet indflydelse på øvrig økonomi?
Nej. Opsparing i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud eller andre offentlige ydelser/tilskud. 

Hvordan bruges opsparingen?
I forbindelse med et medlems død udbetales kontoens indestående, mod relevant dokumentation, til den bedemand, der har forestået medlemmets begravelse/bisættelse. Midlerne kan anvendes til alt relevant i forbindelse med begravelsen/bisættelsen, herunder bl.a. også kaffebord/bespisning af følge, gravsten og vedligeholdelse og gravsted. - Beløbet kan ikke anvendes til andre formål. 

Hvem er informeret om medlemskab?
Medlemmet modtager medlemsbeviset samt en kopi, som kan afleveres til nærmeste pårørende. Danske Bedemænds dokument "Min sidste vilje" kan også indeholde oplysninger til de efterladte, og her er det en god idé at skrive ned, hvordan man ønsker sin egen begravelse/bisættelse skal foregå. 

Kan man opsige et medlemskab?
Ja. Man kan til enhver tid opsige sit medlemskab. Indbetalte indskud kan ikke frigøres, men kontoens indestående og tildelt bonus bliver ved dødsfald udbetalt til brug i overensstemmelse med foreningens formål. 

Hvordan tilskrives bonus?
Ved Elysiums årlige regnskabsafslutning fordeles et eventuelt overskud som bonus.
Den beregnes i forhold til det indskudte beløbs størrelse. 

Er der indskudt for meget?
Er et indestående større end udgifterne til medlemmets begravelse/bisættelse, overføres det overskydende beløb til en fælles konto. En gang om året overdrages denne kontos beløb til en forening/organisation med velgørende eller almennyttigt formål.

De kan rekvirere brochuren med vedtægter og tilmeldingsblanket ved at klikke på Bestillingsskema!

Acceptér cookies fra dette websted

Denne hjemmeside bruger cookies til at spore din adfærd og forbedre din oplevelse på webstedet

Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine avancerede indstillinger for din browser

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies